Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 2684/QĐ-BVHTTDL công bố danh sách 19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia mới được công nhận.

 

Nghệ thuật Bài Chòi - Bình Định (Ảnh: internet)

 

19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được công nhận lần này thuộc các loại hình: Tiếng nói, chữ viết; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghề thủ công truyền thống; Lễ hội truyền thống; Tri thức dân gian.Danh sách 19 di sản gồm:

1.Chữ Nôm của người Tày – Tỉnh Bắc Kạn

2.Lượn Slương của người Tày - Tỉnh Bắc Kạn

3.Hát Bội Bình Định – Tỉnh Bình Định

4.Nghệ thuật Bài Chòi – Tỉnh Bình Định; Phú Yên; Quảng Nam

5.Nghi lễ Then của người Tày – Tỉnh Cao Bằng

6.Nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước – Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

7.Lễ hội năm mới của người Giáy – Tỉnh Hà Giang

8. Tri thức canh tác hốc đá của cư dân cao nguyên đá Hà Giang – Tỉnh Hà Giang

9.Tết Khu Cù Tê của ngườ La Chí – Tỉnh Hà Giang

10.Kéo co của người Tày, người Giáy – Tỉnh Lào Cai

11.Lễ hội rước cộ Bà Chợ Được – Tỉnh Quảng Nam

13.Nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu – Tỉnh Quảng Nam

14.Múa Tân "tung Da" dá của người Cơ Tu – Tỉnh Quảng Nam

15.Nghi lễ dựng Cây Nêu và bộ Gu của người Co – Tỉnh Quảng Nam

16.Nghệ thuật sân khấu Dù Kê của người Khmer – Tỉnh Sóc Trăng

17.Nghi lễ cấp sắc của người Dao – Tỉnh Thái Nguyên

18.Múa Tắc Xình của người Sán Chay – Tỉnh Thái Nguyên

19.Lễ hội Ok Om Bok của người Khmer – Tỉnh Trà Vinh