Loading...

Công nhận thêm 17 di tích lịch sử văn hóa


Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận thêm 17 di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.
 
 
Các di tích được UBND tỉnh ra quyết định công nhận đợt này là những di tích liên quan đến các nhân vật lịch sử, trong đó huỵện Nghi Xuân: 2 di tích (Đền Đồng Mòi, Đền Đông Hải), Đức Thọ: 1 di tích (Đền Quanh), Lộc Hà: 2 di tích (Nhà thờ Phạm Văn Hạnh, Nhà thờ họ Trần Quốc), Thạch Hà: 6 di tích (Nhà thờ Nguyễn Hữu Biện, Nhà thờ Phạm Dĩnh, Nhà thờ Nguyễn Văn Trì, Đền Tiên Hiền, Đền Tam Tòa, Đền Thuận Nghĩa), Hồng Lĩnh: 2 di tích (Đền Cả, Nhà thờ TrầnVăn Khải), Cẩm Xuyên: 2 di tích (Nhà thờ Nguyễn Đình Liễn, Nhà thờ Trần Viết Thứ), Hương Khê 1 di tích (Đền Phúc Ấm) và bổ sung hạng mục Mộ Phạm Hoành vào di tích Đền thờ Phạm Hoành và đổi tên thành di tích Mộ và Đền thờ Phạm Hoành thuộc huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.
 
Đến nay, tỉnh Hà Tĩnh có 529 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng các cấp (02 di tích quốc gia đặc biệt, 77 di tích cấp quốc gia, 450 di tích cấp tỉnh).
 
Minh Đức

 

 

 


Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website