Ngày 28-8, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký các các quyết định số 2523, 2524,2525,2526, 2527, 2528 và 2544/QĐ-UBND công nhận thêm 07 làng nghề truyền thống.

 

Nghề rèn Trung Lương

 

Các Làng nghề truyền thống được công nhận: Nón lá Kỳ Thư, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh; Mây tre đan Yên Mỹ, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ; Chiếu Cói Nam Sơn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc; Chế biến nước mắm Tam Hải, xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh; Mộc Thái Yên , xã Thái Yên, huyện Đức Thọ; Rèn Trung Lương, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh và Mộc Tràng Đình, xã Yên Lộc, huyện Can Lộc. 

 

Các làng nghề truyền thống trên được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi và tạo điều kiện phát triển theo quy định hiện hành.