Từ ngày 26 - 29/8/2014, tại Viện Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam diễn ra Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong Chương trình hành động Quốc gia bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Hát Ca trù đã được Việt Nam cam kết với UNESCO.

 

Liên hoan ca trù toàn quốc 2014 chính thức khai mạc tối 26/8 (Ảnh: PV/Vietnam+)

 

Liên hoan Ca trù toàn quốc 2014, do Viện Âm nhạc kết hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành có di sản văn hóa phi vật thể Ca trù tổ chức, với sự tham gia của nhiều cộng đồng chủ thể di sản Hát Ca trù và các cơ quan quản lý văn hóa tại các tỉnh, thành phố có di sản.

 

Theo nhạc sĩ Đặng Hoành Loan, Liên hoan Ca Trù năm nay không có nhiều nghệ nhân cao tuổi tham gia. Thay vào đó, là sự tập trung đầu tư cho nhiều ca nương trẻ, đánh giá việc trao truyền và gìn giữ nghệ thuật hát Ca trù của các thế hệ nghệ nhân kế cận. Mỗi đơn vị tham gia Liên hoan đều tự xây dựng chương trình, với thời lượng tối đa là 30 phút. Ngoài những thể cách hát quen thuộc, cá nhân tham gia Liên hoan còn phải biết đàn, hát, gõ phách, cầm chầu 5 trong tổng số 15 thể cách Ca trù có tính kinh điển, như: Hát Mở (hoặc Hát Mở cửa đình), Thét Nhạc, Gửi Thư, Ngâm thơ cô đầu… Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng khuyến khích các câu lạc bộ, cá nhân trình diễn những thể cách hát hoặc hát múa Ca trù mới được phục hồi, khai thác…

 

Đây là lần thứ 2, Viện Âm nhạc tổ chức Liên hoan Ca trù trên phạm vi toàn quốc, nhằm khuyến khích, động viên sự tham gia của các Câu Lạc bộ Ca trù đại diện cho các tỉnh, thành phố có di sản văn hóa phi vật thể Ca trù; và các tổ chức, cá nhân, gia đình, các nhóm Ca trù đang hoạt động tự do, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của di sản văn hóa Ca trù, cũng như ý thức về vai trò của họ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đặc biệt này.