Vừa qua tại thành phố Hà Tĩnh, Viện nghiên cứu Hán Nôm (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Sở VHTT&DL, Sở Khoa học Công nghệ Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học Nghiên cứu và bảo tồn mộc bản Trường Lưu.

 

Mộc bản Trường Lưu

 

Với 25 tham luận khoa học đến từ  các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Văn học, Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội; các nhà  nghiên cứu  địa phương và dòng họ Nguyễn Huy.

 

Những nét chung về Trường Lưu học hiệu và mộc bản Trường Lưu, nội dung kho mộc bản Trường Lưu,  định hướng Giá trị kho mộc bản Trường Lưu và vấn đề Bảo tồn, phát huy giá trị mộc bản.là chủ đề chính của hội thảo.

 

Nguyên gốc, mộc bản Trường Lưu có có hơn 1.000 bản, nội dung của mộc bản do Nguyễn Huy Hổ , Thám hoa Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Quýnh, Nguyễn Huy Tự ...biên soạn phục vụ công tác giảng dạy học trò trong và ngoài vùng giai đoạn nửa cuối thế kỷ 18.

 

Hiện này, số mộc bản Trường Lưu còn lưu giữ gần 400 bản tại nhà thờ Nguyễn Huy Tự (xã Song Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đang được tiến hành khảo sát, nghiên cứu để đánh giá các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học làm cơ sở cho việc bảo tồn, lập hồ sơ xét công nhận di sản văn hóa quốc gia và di sản ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương;