Loading...

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Ông Tổ sân khấu là ai?


Những ngày qua, anh chị em nghệ sĩ lần lượt tập trung về các sân khấu để thực hiện nghi lễ cúng Tổ. Người đang đi diễn xa chỉ cần một mâm hoa quả, số khác có điều kiện thì trịnh trọng hơn với heo quay và đồ lễ.
 

Di sản văn hóa