Ông Lê Bá Hạnh - PGĐ bảo tàng Hà Tĩnh vừa cho biết, ông Đặng Văn Sinh (ngụ ở xóm 5, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện 22kg  tiền cổ trong vườn nhà.

 

Tiền cổ vừa được phát hiện

 

Số tiền cổ trên gồm các đồng tiền Việt Nam và Trung Quốc. Tiền Việt Nam có niên hiệu Cảnh Hưng thông bảo, Cảnh Hưng Đại bảo, Cảnh Hưng tuyền bảo và Cảnh Hưng cự bảo (1740 - 1786) có niên đại thời Lê. Tiền Trung Quốc có niên hiệu Nguyên Phong thông bảo (1085) thời Tống và Chiêu Võ thông bảo, Khang Hy thông bảo và Hồng Hóa thông bảo (1676), thời Khang Hy.

 

Số tiền trên do kẻ gian đào trộm, sau khi phát hiện gia đình ông Sinh đã thu hồi và báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn.  Ông Hạnh cho biết thêm

.