Loading...

Phát lộ nền móng kiến trúc cổ tại di chỉ khảo cổ học Đền Huyện.


Sau 10 ngày mở hố thám sát, nhóm nghiên cứu phối hợp giữa Bảo tàng Hà Tĩnh  và Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân  văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã làm lộ rõ dấu vết nền móng của một công trình kiến trúc trúc cổ.  
 
Xuất lộ nhiều mảnh vỡ gạch, ngói thời Trần - Dấu vết nền móng kiến trúc cổ
 
Nhóm nghiên cứu đã mở 3 hố thám sát và tại hố thứ nhất sau khi bóc lớp tầng phủ đã đần lộ rõ dấu vết nền móng của một công trình kiến trúc. Tại nền móng của dấu vết kiến trúc cổ này xuất lộ nhiều mảnh vỡ của các là đề, gạch, ngói thời Trần. Trong đó có một số viên gạch còn rõ chữ hán " lục tầng tam thập lục" (viên gạch thứ 36 của tầng thứ 6)
 
Viên gạch có chữ Hán " Lục tầng tam thập lục"
 
Với xuất lộ dấu vết này, bước đầu cho phép các nhà nghiên cứu đưa ra nhận định tại khu vực Đền Huyện vào thời Trần đã có một tòa tháp có quy mô khá lớn.
 
Một trong các hố thám sát nghiên cứu
 
Nhóm nghiên cứu tiếp tục khảo sát mở rộng để có những nhận định khách quan và chính xác về vết tích của cụm kiến trúc cổ tại di chỉ khảo cổ học Đền Huyện.
 
 
Bách Khoa

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website